Τι ήταν η Δωδεκάρα στον Πόντο και ποιος ήταν ο ρόλος της;

Τι ήταν η Δωδεκάρα στον Πόντο και ποιος ήταν ο ρόλος της;
Spread the love

filesbyzantinospontos

Τι ήταν η Δωδεκάρα στον Πόντο και ποιος ήταν ο ρόλος της;

Η Δωδεκάρα στον Πόντο, όπως αναφέρεται στην Εγκυκλοπαίδεια Ποντιακού Ελληνισμού, ήταν ένα δωδεκαμελές κοινοτικό συμβούλιο που διοικούσε την ελληνική κοινότητα κάθε μεγάλης πόλης, επί Τουρκοκρατίας.

Το σύστημα προερχόταν από τη βυζαντινή διοίκηση των αυτοκρατόρων από το αυτοκρατορικό βασιλικό συμβούλιο. Πρόεδρος της Δωδεκάρας ήταν ο εκάστοτε μητροπολίτης που διόριζε κατά τη δική του επιλογή τους δημογέροντες από κάθε συνοικία ανάλογα με τον πληθυσμό της.

Η Δωδεκάρα διόριζε με πλειοψηφία των μελών της τους δύο βασικούς φορείς της ελληνικής κοινότητας: α) την εφορεία των σχολείων και β) τους επιτρόπους των ιερών ναών.

Ένα μέλος της οριζόταν επόπτης και είχε το δικαίωμα να παρακολουθεί τη διδασκαλία των διαφόρων μαθημάτων στα σχολεία.

Οι περισσότερες ελληνικές κοινότητες μεγάλων πόλεων, όπως της Τραπεζούντας, των Κοτυώρων, της Κερασούντας και άλλων μετά το 1908, ψήφισαν κανονισμό της κοινότητας, που καθόριζε την όλη οργάνωσή της και τον μηχανισμό της λειτουργίας της.

ΠΗΓΗ

Emeis Magazine

Αφήστε μια απάντηση