Τα πουλιά τα βρίσκει ο Χάρος στο φτερό… της ανεμογεννήτριας

Τα πουλιά τα βρίσκει ο Χάρος στο φτερό… της ανεμογεννήτριας
Spread the love

poulia-13.11Ορνιο που βρέθηκε νεκρό, έπειτα από πρόσκρουση στις ανεμογεννήτριες.

Σε ένα αδιαμφισβήτητα μοναδικής ομορφιάς τοπίο, στον Εβρο και στη Ροδόπη, όπου βουνά με ήπιο ανάγλυφο καλυπτόμενα στο μεγαλύτερο τμήμα τους με δάση κατεβαίνουν σαν κύματα προς τα πεδινά να συναντήσουν τη θάλασσα, η ραγδαία ανάπτυξη αιολικών πάρκων απειλεί με αφανισμό σπάνια μεγάλα αρπακτικά και υδρόβια πουλιά.

Το αιολικό δυναμικό της ευρύτερης περιοχής της Θράκης από τη μία προσελκύει τα προστατευόμενα και παγκοσμίως απειλούμενα αρπακτικά πουλιά και από την άλλη τούς μεγαλοεπενδυτές αιολικής ενέργειας.

Η περιοχή έχει χαρακτηριστεί «Περιοχή Αιολικής Προτεραιότητας» (ΠΑΠ), με αποτέλεσμα από το 2003 μέχρι σήμερα να έχουν εγκατασταθεί εκεί 193 ανεμογεννήτριες σε 15 αιολικά πάρκα, απολύτως άναρχα χωροθετημένα από περιβαλλοντική άποψη.

Ο σχεδιασμός προβλέπει την κατασκευή αιολικών πάρκων συνολικής ισχύος τουλάχιστον 960 MW, κάτι που συνεπάγεται την εγκατάσταση επιπλέον 300 ανεμογεννητριών.

Εντός περιοχών Natura

Αυτό που προκαλεί εύλογη ανησυχία είναι ότι το 50% της 2.276 τετραγωνικών χιλιομέτρων έκτασης της ΠΑΠ βρίσκεται μέσα σε επτά περιοχές του δικτύου NATURA 2000, τέσσερις εκ των οποίων έχουν χαρακτηριστεί Ζώνες Ειδικής Προστασίας και δύο από αυτές αποτελούν θεσμοθετημένα Εθνικά Πάρκα (Δαδιάς-Λευκίμης-Σουφλίου και Δέλτα Εβρου).

Οι βασικότερες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη Θράκη είναι η ΡΟΚΑΣ, η Interwind, η ΤΕΡΝΑ, η EDF, η ΑΝΕΜΟΠΥΛΗ (θυγατρική της EDF), η Ελληνική Τεχνοδομική Ανεμος (θυγατρική της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ) και η Εβροενεργειακή.

Η περιβαλλοντική οργάνωση WWF Ελλάς παρακολουθεί εδώ και περίπου μια δεκαετία τη λειτουργία και την ανάπτυξη των αιολικών πάρκων στη Θράκη, δίνοντας έμφαση στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις αυτών των έργων και κυρίως στην ορνιθοπανίδα. Τα συμπεράσματα των μελετών του WWF Ελλάς καταδεικνύουν ότι, αν ο αριθμός των ανεμογεννητριών ανέλθει σε περίπου 500 (με ύψος 75-120 μέτρα), όπως έχει προγραμματιστεί, η επιβίωση αρκετών σπάνιων, απειλούμενων ειδών τίθεται σε κίνδυνο.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών του WWF Ελλάς εντοπίστηκαν νεκρά έπειτα από πρόσκρουση στις υπάρχουσες ανεμογεννήτριες 19 αρπακτικά πουλιά, 84 πουλιά άλλων ειδών και 194 νυχτερίδες. Από την καταγραφή αυτή εκτιμάται ότι, αν εγκατασταθούν οι 500 ανεμογεννήτριες στη Θράκη, ο αριθμός των νεκρών πουλιών θα φτάνει τουλάχιστον τα 80 αρπακτικά ανά έτος, εκ των οποίων τα 10 θα είναι γύπες. Ο αριθμός αυτός θα απειλήσει την επιβίωση αρκετών ειδών αρπακτικών.

Το Εθνικό Πάρκο Δαδιάς αποτελεί τόπο πανευρωπαϊκής σημασίας, καθώς έχουν παρατηρηθεί 36 από τα 38 είδη ημερόβιων αρπακτικών της Ευρώπης. Τα περίπου 100 άτομα του μοναδικού εναπομείναντος πληθυσμού μαυρογύπα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη χρησιμοποιούν την ευρύτερη περιοχή για τροφοληψία, ενώ αναπαράγονται εντός του εθνικού πάρκου. Επιπλέον, στη Θράκη έχουν εντοπιστεί λιγότερα από 20 ζευγάρια του απειλούμενου ασπροπάρη, αριθμός που ισοδυναμεί με το 60% του ελληνικού πληθυσμού. Στην περιοχή εντοπίζεται και το όρνεο, ένα ευάλωτο στις προσκρούσεις με ανεμογεννήτριες πτωματοφάγο αρπακτικό.

Πρόταση WWF

Επειτα από ενδελεχή επιστημονική έρευνα, το WWF προχώρησε στην κατάθεση μιας πρότασης για την ορθή ανάπτυξη των αιολικών πάρκων στη Θράκη, με την οποία προτείνει την αναθεώρηση του τρόπου χωροθέτησης και εγκατάστασής τους στην κεντρική περιοχή της Ροδόπης και του Εβρου με την καθιέρωση Ζωνών Αποκλεισμού, δηλαδή περιοχών όπου θα πρέπει να αποκλειστεί η εγκατάσταση αιολικών πάρκων, και Ζωνών Αυξημένης Προστασίας, όπου θα επιτρέπεται η χωροθέτηση αιολικών υπό προϋποθέσεις.

«H αναθεώρηση του υπάρχοντος πλαισίου ανάπτυξης αιολικών πάρκων στη Θράκη δεν είναι εύκολη υπόθεση. Σε γενικές γραμμές, οι θέσεις της οργάνωσης έχουν αναγνωριστεί ως ορθές από τις αρμόδιες αρχές. Για να αποκτήσουν όμως δεσμευτικό χαρακτήρα, πρέπει να ενσωματωθούν στο υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, κάτι που απαιτεί γενναίες αποφάσεις. Την ίδια ώρα, καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε σημαντικό αριθμό αιτήσεων για εγκατάσταση αιολικών πάρκων που δεν προσαρμόζονται στις προτάσεις μας. Ως εκ τούτου, ο κίνδυνος για τα σπάνια είδη ορνιθοπανίδας συνεχίζει να υφίσταται», επισημαίνει στην «Εφ.Συν.» ο Αλκης Καφετζής, επιστημονικός συνεργάτης του WWF στη Δαδιά.

Προσφυγές

Το WWF Ελλάς έχει προβεί σε σειρά παρεμβάσεων κατά το στάδιο της δημόσιας διαβούλευσης για αιολικά πάρκα που προτείνεται να εγκατασταθούν εντός των πλέον σημαντικών περιοχών για τα σπάνια αρπακτικά πουλιά της Θράκης. Μέσα στο 2014 η οργάνωση παρενέβη στις διαδικασίες αδειοδότησης πέντε αιολικών πάρκων στην ορεινή ζώνη των Περιφερειακών Ενοτήτων Εβρου και Ροδόπης και εντός της ζώνης στην οποία προτείνει τον αποκλεισμό αιολικών πάρκων, λόγω της ουσιώδους σημασίας της για τη σπάνια ορνιθοπανίδα της Θράκης.

Πρώτο τo αιολικό πάρκο «Κορφοβούνι», που έλαβε άδεια τον Οκτώβρη του 2013. Λίγους μήνες μετά, έπειτα από προσφυγή του WWF στον υπουργό Περιβάλλοντος εναντίον της απόφασης έγκρισης του αιολικού, η επίμαχη απόφαση ακυρώθηκε τον Φεβρουάριο του 2014. Τον Γενάρη του 2014 έγινε η προσφυγή του WWF για το «Γραμματικάκι», που πήρε έγκριση τον Δεκέμβριο του 2013. Παρά τις πολλές ομοιότητες του φακέλου εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων με αυτόν για το «Κορφοβούνι», η προσφυγή απορρίφθηκε.

Το αιολικό πάρκο «Αχλάδα-Δροσοτόπι» κατάφερε να λάβει άδεια τον Ιούνιο του 2014, παρά τις αντίθετες απόψεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης και των κατοίκων των οικισμών δίπλα στην προτεινόμενη θέση εγκατάστασής του.

Τα άλλα δύο αιολικά πάρκα («Σκοπιά-Βραχάκι» και «Μάτι-Κόσκινα») βρίσκονται ακόμα στο πρώτο στάδιο της πορείας τους προς την περιβαλλοντική αδειοδότηση.

Μετά και την κατάθεση των θέσεων του WWF στις αρμόδιες αρχές, για πρώτη φορά η υπεύθυνη υπηρεσία της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης για την εξέταση των έργων τοποθετήθηκε αρνητικά και για τα δύο έργα. Ετσι, τα δύο αιολικά έλαβαν αρνητική γνωμοδότηση από το Περιφερειακό Συμβούλιο.

Emeis Magazine

Αφήστε μια απάντηση