Πρωτιά του ΑΠΘ στα ελληνικά πανεπιστήμια

Πρωτιά του ΑΠΘ στα ελληνικά πανεπιστήμια
Spread the love

Πρώτο μεταξύ των ελληνικών πανεπιστημίων εμφανίζεται το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) για το α΄ εξάμηνο του 2014 στη διεθνή κατάταξη Webometrics. Καταλαμβάνει την 204η θέση στην παγκόσμια γενική κατάταξη, την 65η στην Ε.Ε. και την 75η στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με την έρευνα Webometrics, το ΑΠΘ είχε ιδιαίτερα καλές επιδόσεις στα κριτήρια της παρουσίας στο διαδίκτυο (121η θέση) και του ανοιχτού επιστημονικού περιεχομένου (89η θέση).
Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ανήλθε στην 204η θέση της παγκόσμιας κατάταξης  Webometrics από την 226η θέση το β΄ εξάμηνο του 2013, βελτιώνοντας και τους επιμέρους δείκτες-κριτήρια που βασίζονται κυρίως στην παρουσία και τη δημοτικότητα στον παγκόσμιο ιστό.
Στη μεθοδολογία της Webometrics για την κατάταξη των πανεπιστημίων χρησιμοποιούνται τέσσερις δείκτες:
Παρουσία (16,66%): Ο συνολικός όγκος περιεχομένου (ιστοσελίδων, εγγράφων κ.λπ.) που δημοσιεύεται από το δικτυακό τομέα του ιδρύματος. Η μέτρηση παρέχεται από τη μηχανή αναζήτησης Google.
Απήχηση (50%): Η ποιότητα του περιεχομένου αξιολογείται από τη δημοτικότητά του, δηλαδή από τον αριθμό των εξωτερικών δικτυακών συνδέσμων σε περιεχόμενο του ιδρύματος. Η δημοτικότητα του περιεχομένου θεωρείται ότι αναγνωρίζει την αξία του ιδρύματος, την ακαδημαϊκή του επίδοση, την αξία και τη χρησιμότητα της δημοσιευμένης πληροφορίας ή υπηρεσίας που παρέχει το ίδρυμα.
Ανοιχτό Επιστημονικό Περιεχόμενο (16,66%): Αξιολογείται η συμμετοχή του ιδρύματος στα ανοιχτά επιστημονικά πρότυπα του παγκόσμιου ιστού μέσω του πλήθους των εγγράφων που καταλογογραφούνται στο Google Scholar.
Αριστεία (16,66%): Ποσοστό των δημοσιεύσεων του ιδρύματος που ανήκει στο 10% των περισσότερο αναφερόμενων δημοσιεύσεων σε κάθε επιστημονικό πεδίο. Ο δείκτης αυτός προέρχεται από τη SCImago.
Η λίστα κατάταξης Webometrics ή Ranking Web of Universities δημοσιεύεται από το 2004 δύο φορές το χρόνο και καλύπτει πάνω από 10.000 ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Emeis Magazine

Αφήστε μια απάντηση