Ο χρόνος που βιώνουμε

Ο χρόνος που βιώνουμε
Spread the love

Emeis - Ο χρόνος που βιώνουμε

Συνέντευξη με το Δρ. Φυσικών επιστημών Κων. Τομόπουλο

GR0800481_TOMOPOULOS_KONSTANTINOS_TRUE2Όλοι ζούμε το χρόνο με το ίδιο αίσθημα, η ένταση όμως είναι διαφορετική. Εγκέφαλο έχει μόνο ο άνθρωπος. Αυτός ο εγκέφαλος δεν είναι μέσα στο DNA, αλλά προφανώς τον έχουμε από το σύμπαν. Το σώμα το παίρνουμε από τους γονείς μας, την ψυχή όμως όχι. Την ψυχή την παίρνουμε από το Θεό και ο Θεός βάζει εκείνο τον εγκέφαλο που χρειάζεται ο κάθε άνθρωπος αναλόγως τον προορισμό που έχει, διότι ο καθένας γεννιέται με έναν προορισμό. Από αυτά όλα τα οποία καταργήσαμε και λέμε συχνά ότι ξέρουμε, τίποτα δεν ξέρουμε. Ακόμη και για το DNA δεν ξέραμε ότι το περιεχόμενό του δεν είναι στερεό και σταθερό αλλά είναι περισσότερο δυναμικό και μάλλον ρευστό. Το DNA είναι ένας υγρός κρύσταλλος.

Κύριε Τομόπουλε, πείτε μας πώς ζούμε το χρόνο; Τον ζούμε και τον αισθα­νόμαστε όλοι με την ίδια ένταση ή είναι κάτι υποκειμενικό;

Όλοι ζούμε το χρόνο με το ίδιο αίσθημα, η ένταση όμως είναι διαφορετική. Η ένταση που ζούμε το χρόνο, εξαρτάται από την ψυχολογική διάθεση του ανθρώ­που, μέσα στο χρόνο τον οποίο βιώνει ο καθένας ξεχωριστά. Ορισμένοι έχουν την αίσθηση του χρόνου ως μια πραγματικότητα και άλλοι βρίσκονται εκτός πραγμα­τικότητας μέσα στο χρόνο. Αυτοί δεν ζουν το χρόνο που περνάει, αλλά ζουν με την πραγματικότητα των συναισθημάτων τους.

Γιατί έχουμε αυτή τη διαφορά μεταξύ των ανθρώπων ως προς το θέμα τής αίσθησης του χρόνου;

Διότι ο εγκέφαλος δεν είναι ένα δημιούργημα όπως τα άλλα όργανα που έχει ο άνθρωπος τα οποία είναι κοινά με τα ζώα. Εγκέφαλο έχει μόνο ο άνθρωπος. Αυτός ο εγκέφαλος δεν είναι μέσα στο DNA, αλλά προφανώς τον έχουμε από το σύμπαν. Το σώμα το παίρνουμε από τους γονείς μας, την ψυχή όμως όχι. Την ψυχή την παίρνουμε από το Θεό και ο Θεός βάζει εκείνο τον εγκέφαλο που χρειάζεται ο κάθε άνθρωπος αναλόγως τον προορισμό που έχει, διότι ο καθένας γεννιέται με έναν προορισμό. Από αυτά όλα τα οποία καταργήσαμε και λέμε συχνά ότι ξέρουμε, τίποτα δεν ξέρουμε.

Πολλά από αυτά που γνωρίζουμε δεν ισχύουν δηλαδή;

Κάθε μέρα που έρχεται αντί να γινόμαστε πιο σοφοί και να μαθαίνουμε περισ­σότερα για το ποιοι είμαστε, βλέπουμε ότι πάρα πολλά πράγματα που πιστεύαμε ότι ξέραμε, δεν ισχύουν. Ακόμη και για το DNA δεν ξέραμε ότι το περιεχόμενό του δεν είναι στερεό και σταθερό, αλλά είναι περισσότερο δυναμικό και μάλλον ρευστό. Το DNA είναι ένας υγρός κρύσταλλος δεν είναι ένας κρύσταλλος όπως αυτοί που γνωρίζουμε, είναι ένας υγρός κρύσταλλος.

Τι θεωρούμε εμείς για το DNA το οποίο δεν ισχύει στην πραγματικότητα;

Εμείς θεωρούμε ότι είναι μια σταθερή, γραμμικά περιορισμένη και περιγράψιμη οντότητα. Δεν είναι όμως. Πλησιάζει περισσότερο προς τους υγρούς κρυστάλλους. Έχει μια πολύ μεγάλη προσαρμοστικότητα και πολύ μεγάλη δυνατότητα τροπο­ποιήσεως και αλλαγής μορφής και μεταφοράς πληροφοριών.

Άρα ο εγκέφαλος δεν είναι δημιούργημα του DNA είναι δημιούργημα του σύμπαντος;

Ναι, γι’ αυτό και η χωρητικότητα του εγκεφάλου δεν έχει καμία σχέση με το μέγε­θος των εγκεφαλογραφημάτων του ανθρώπου. Ένα εγκεφαλογράφημα δεν έχει καμία σχέση όσον αφορά τα ηλεκτρομαγνητικά μήκη κύματος με τον ίδιο τον άνθρωπο, έχει σχέση με τη γήινη υπόσταση του ανθρώπου. Όταν πάρουμε τη συχνότητα για να δούμε την καμπύλη του κύματος που διαγράφει το εγκεφαλογράφημα, δεν αφορά τον άνθρωπο αυτό, αλλά τη γη. Έχουμε μήκος κύματος σαράντα χιλιάδες χιλιόμε­τρα. Πού βρέθηκαν τα σαράντα χιλιάδες χιλιόμετρα στον εγκέφαλο; Όταν λέμε ότι βρίσκουμε 12 Hertz τότε λέμε ότι έχουμε δώδεκα δονήσεις το δευτερόλεπτο, που συνολικά αντιστοιχούν σε τριακόσιες χιλιάδες χιλιόμετρα την ταχύτητα του φωτός. Η κάθε δόνηση αντιστοιχεί με σαράντα χιλιάδες χιλιόμετρα μήκους ηλεκτρομαγνη­τικού κύματος. Τα σαράντα χιλιάδες χιλιόμετρα πλησιάζουν την περίμετρο της γης. Περίμετρο έχουν τα Hertz που είναι στο εγκεφαλογράφημα και κανένας δεν ρωτάει γιατί γίνεται αυτό. Για το γεγονός αυτό δεν μας λέει κανείς τίποτα.

Κατά την άποψή σας γιατί δεν μας λέει κανείς τίποτα για το γεγονός αυτό του εγκεφαλογραφήματος που με τις δονήσεις και το μήκος του ηλεκτρομαγνητικού κύματός του, πλησιάζει την περίμετρο της γης;

Το ερώτημα δεν τίθεται καθόλου, διότι η έλλειψη απάντησης θα αμφισβητήσει τις δυνατότητες της επιστήμης.

Εσείς γιατί πιστεύετε ότι γίνεται αυτό ή τι μεσολαβεί ώστε να συμβαίνει αυτό το φαινόμενο μέσα στον ανθρώπινο εγκέφαλο;

Θεωρώ ότι γίνεται μία διανομή ψυχικής οντότητας η οποία βρίσκεται στο σύμπαν και έχει εντελώς διαφορετικές διαστάσεις όσον αφορά το χρόνο και το χώρο από αυτές τις οποίες έχει το σώμα μας.

Κύριε Τομόπουλε, δεν αισθάνονται όλοι με τον ίδιο τρόπο το χρόνο; Άλλοι τον ζουν έντονα και άλλοι όχι. Τι σημαίνει ζω έντονα το χρόνο;

Σημαίνει ότι ο εγκέφαλός μου είναι καμωμένος γι’ αυτό το χρόνο που τρέχει αυτή τη στιγμή. Αυτό το ρευστό το οποίο πήραμε από το σύμπαν, αφορά έναν άνθρωπο σύγχρονο, ο οποίος έχει περιορισμένες δυνατότητες και θα έχει μια περιορισμένη προδιαγραφή όσον αφορά τη συμπεριφορά του και το μέλλον του, τις δυνατότητές του. Γι’ αυτό βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν τεράστιες εγκεφαλικές δυνα­τότητες και άλλους οι οποίοι δεν έχουν.

Σήμερα που κάνουμε μετρήσεις νοημοσύνης, αυτά δεν ανακαλύπτονται;

Μπορεί να κάνουν μετρήσεις νοημοσύνης, αλλά αυτές μετρούν το μέρος του εγκεφάλου που είναι ο αριστερός λοβός, ο οποίος αφορά τις γνώσεις και τη γλώσσα. Ο εγκέφαλος όμως έχει και το δεξιό λοβό, ο οποίος αφορά την επαφή με το σύμπαν.

Υπάρχουν άνθρωποι που για εκείνους ο χρόνος μετράει διαφορετικά μέσα στον εγκέφαλο; Δεν μεγαλώνει, δεν γηράσκει κάποιος με τους ίδιους ρυθμούς που μεγαλώνουν άλλοι;

Οι βιονοημοσύνες οι οποίες υπάρχουν είναι η βιολογική νοημοσύνη και η συ­ναισθηματική. Οι δύο αυτές νοημοσύνες χαρακτηρίζουν τον άνθρωπο. Σήμερα η συναισθηματική νοημοσύνη έχει άμεση σχέση με τη συνειδητότητα. Έχουμε τη συνειδητότητα η οποία είναι εκείνη που του δίνει ο εγκέφαλος και είναι προδι­αγεγραμμένη, κι εκείνη που δίνει η ψυχή η οποία δεν είναι προδιαγεγραμμένη, διότι η ψυχή έχει μια συνεχή επαφή με το σύμπαν και έχει πληροφορίες τις οποίες δεν μπορεί ο αριστερός λοβός του εγκεφάλου να ερμηνεύσει και να αξιολογήσει.

Εκείνοι που έχουν ιδιαίτερα ανεπτυγμένη τη συναισθηματική νοημοσύνη έχουν μια άλλη δυνατότητα εκτίμησης και πρόβλεψης των γεγονότων;

Έτσι ακριβώς είναι. Εκείνοι που έχουν ιδιαίτερα ανεπτυγμένη τη συναισθηματική νοημοσύνη, έχουν μια άλλη δυνατότητα πρόβλεψης των γεγονότων και εκτίμησης, επομένως βιώνουν την πραγματικότητα διαφορετικά. Η συναισθηματική νοημο­σύνη έχει διαφορετικό μέτρο από την κοινή νοημοσύνη όσον αφορά το χρόνο.

image003
Μαρία Σ. Άνθη
ΔημοσιογράφοςΣυγγραφέας
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ – Ο ΑΙΘΕΡΑΣ ΘΕΟΣ.
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΕΞΙΤΥΠΟΝ. ΑΘΗΝΑ 2015.

Emeis Magazine

Αφήστε μια απάντηση