Ο συντονισμός με τον αιθέρα

Ο συντονισμός με τον αιθέρα
Spread the love

cosmic-eye1

Συνέντευξη με τον Δρ. Φυσικών επιστημών Κωνσταντίνο Τομόπουλο

GR0800481_TOMOPOULOS_KONSTANTINOS_TRUE2Ο άνθρωπος έχει τη δυνατότητα να συντονίζεται με το αιθερικό στοιχείο. Πρόκει­ται περί μιας αφηρημένης εγκεφαλικής λειτουργίας, αλλά είναι μια συγκεκριμένη λειτουργία, στην οποία ο άνθρωπος κάνει σκέψεις για την κατεύθυνση αυτή, και ταυτόχρονα, άλλο τμήμα του εγκεφάλου παίρνει αποφάσεις για την καθημερινότη­τα της ύπαρξης, οι οποίες μπορεί να είναι συντονισμένες με τη θέληση του Θεού με τον αιθέρα ή μπορεί να είναι ανεξάρτητες και να έχουν άλλες κατευθύνσεις. Όταν ανέφερα την ιδέα για τον αιθέρα, ο οποίος είναι μέσα μας και είναι ο Θεός, μερικοί τρόμαξαν. Σκέφτηκαν: Θα μας κατεβάσει καινούργιο Θεό;

Κύριε Τομόπουλε, ποιος είναι ο ρόλος του ανθρώπινου εγκεφάλου στη δια­δικασία του συντονισμού της ανθρώπινης ψυχής με τον αιθέρα Θεό;

Ο ανθρώπινος εγκέφαλος δεν είναι αποκλειστικά φτιαγμένος γι’ αυτό το σκο­πό, να συντονίζεται δηλαδή με το Θεό. Έχει ένα ευρύ φάσμα σκοπιμότητος που εξυπηρετεί, και σ’ αυτό το ευρύ φάσμα περιλαμβάνεται και ο συντονισμός της ανθρώπινης συνείδησης με την αιθερική συνείδηση, το Θεό. Όλοι οι άγιοι και όσοι έχουν περάσει στη θέωση, έφθασαν να συντονίσουν με τις ενέργειες τους και με τις σκέψεις τους τον άνθρωπο με το Θεό.

Τι είδους εγκεφαλική λειτουργία είναι αυτή που μας περιγράφετε;

Πρόκειται περί μιας εγκεφαλικής λειτουργίας αφηρημένης, αλλά είναι μια συγκεκριμένη λειτουργία στην οποία ο άνθρωπος κάνει σκέψεις για την κατεύ­θυνση αυτή και ταυτόχρονα άλλο τμήμα του εγκεφάλου, παίρνει αποφάσεις για την καθημερινότητα της ύπαρξης οι οποίες μπορεί να είναι συντονισμένες με τη θέληση του Θεού με τον αιθέρα ή μπορεί να είναι ανεξάρτητες και να έχουν άλλες κατευθύνσεις. Δηλαδή, όταν κάνει διαλογισμό να πλησιάσει τον πλήρη συντονισμό με τον αιθέρα Θεό και από την άλλη μπορεί ταυτόχρονα ο ίδιος ο άνθρωπος –όταν σταματήσει το διαλογισμό– να πάρει αποφάσεις οι οποίες θα είναι εναντίον τού σκοπού. Δηλαδή, ο συντονισμός δεν μπορεί να πραγματοποιείται από μόνος του.

Ας παραμείνουμε στο θέμα αυτό του συντονισμού, γιατί δημιουργούνται ερωτηματικά με αυτά που μας λέτε τώρα. Η ανθρωπότητα έχει ως προορισμό το συντονισμό; Αυτό είναι το ζητούμενο κατά την άποψή σας;

Ναι, το ζητούμενο είναι αυτό. Η ύπαρξη αυτής της δυνατότητος του ανθρώπινου εγκεφάλου πριν να φθάσει στη θέωση να ξέρει ποια είναι τα κενά που παρουσιά­ζει η συμπεριφορά του και η δομή της κοινωνίας και της προσωπικότητας με την προσέγγιση του Θεού.

Σύμφωνα με τα όσα μας εξηγείτε και προσπαθούμε να κατανοήσουμε, ο άν­θρωπος προσπαθεί χιλιάδες χρόνια να συντονιστεί, αλλά αυτό δεν επιτυγχάνεται.

Από τα πρώτα βήματα του ανθρώπου, από τις πρώτες κοινωνίες που δημι­ουργήθηκαν, υπήρχε ένας ισχυρός παράγων που προήρχετο από την κατασκευή του ανθρωπίνου εγκεφάλου να αναζητήσει την αλήθεια πίσω από τα φαινόμενα τα οποία ζούσε κάθε μέρα και υπήρχαν πάντοτε άνθρωποι οι οποίοι μπόρεσαν να πλησιάσουν προς αυτήν την κατεύθυνση. Συγκεκριμένα, ιερείς όχι μόνο του Εβραϊσμού και του Χριστιανισμού αλλά και άλλων θρησκειών όπως είναι ο Βούδας, ο οποίος συμβολίζει την περίπτωση ενός ανθρώπου ο οποίος έχει συντονίσει τον εγκέφαλό του με το Θεό.

Κε Τομόπουλε, θα μπορέσει ο άνθρωπος να φθάσει το Θεό;

Κανείς δεν μπορεί να φθάσει αυτό το πράγμα χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια και προ πάντων χωρίς θυσίες των άλλων ικανοτήτων τις οποίες έχει αποκτήσει ο άν­θρωπος εκατομμύρια χρόνια που βρίσκεται σε αυτόν τον κόσμο. Είχε φυσικά ένα διαφορετικό εγκέφαλο, αλλά σε γενικές γραμμές υπάρχει πάντοτε η υποψία ότι πέραν των πραγμάτων που βλέπουμε, υπάρχουν και πράγματα που δεν είναι ορατά και νόμοι τους οποίους δεν φτιάχνουμε εμείς αλλά έχουν γίνει από τη φύση. Η φύση έλυσε ορισμένα προβλήματα επιβιώσεως της ανθρώπινης οντότητας, αλλά δεν δημιούργησε από μόνη της τις προϋποθέσεις για τον πλήρη συντονισμό της ανθρώπινης οντότητας, δηλαδή της ψυχής, με το σώμα. Διότι το ανθρώπινο σώμα υπακούει, κατ’ αρχήν, στους νόμους της φύσεως και πρέπει να επιβιώσει σύμφωνα με τους βιολογικού νόμους οι οποίοι προϋπάρχουν.

Κύριε Τομόπουλε, μια βασική αρχή για τον άνθρωπο είναι αυτή της επιβιώσης;

Ακριβώς. Είναι η αρχή τής φυσικής επιβιώσης, δηλαδή εξαρτάται αν θα πούμε ψέματα και αν θα ξεγελάσουμε κάποιον και αν θα φθάσουμε και να σκοτώσουμε κάποιον. Υπάρχουν κι εκείνοι οι άνθρωποι που έχουν απομονώσει τελείως τη συ­νείδησή τους από τη Θεία ουσία η οποία υπάρχει μέσα στην ψυχή τους, γι’ αυτό και ονομάζεται και αιθερικό σώμα του ανθρώπου ή ψυχή. Η ψυχή είναι κοντά στο Θεό αλλά δεν έχει το πάνω χέρι, δεν έχει δηλαδή το βέτο επάνω στη συμπεριφορά του ανθρώπου. Είναι ισότιμη με όλες τις άλλες ανάγκες που έχει ο άνθρωπος.

Η αρχή της επιβίωσης επηρεάζει τη σχέση μας με το συντονισμό και το Θείο;

Σαφώς και γι’ αυτό το λόγο υπάρχει το πρόβλημα το οποίο παρουσιάζεται –κα­ταφανώς το ξέρουν και οι ιερωμένοι– ότι βγαίνοντας από την εκκλησία ο άνθρωπος την Κυριακή το πρωί –όσοι πάνε στην εκκλησία– αφήνουν μέσα σε αυτήν εκείνο το κομμάτι. Εκείνο το κομμάτι ακριβώς το οποίο χρειάζεται για να προσεγγίσουν το Θεό. Το χρησιμοποιούν μια ώρα, δύο ώρες που είναι μέσα στην εκκλησία, και κατόπιν, βγαίνοντας έξω, παίρνει το πάνω χέρι ο βιολογικός άνθρωπος, του οποίου οι νόμοι της επιβίωσης κάθε άλλο παρά παράγει ύλη προς τους νόμους του συντο­νισμού της ανθρώπινης ψυχής με τον αιθέρα και τη θεία οντότητα.

image003
Μαρία Σ. Άνθη ΔημοσιογράφοςΣυγγραφέας
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ – Ο ΑΙΘΕΡΑΣ ΘΕΟΣ.
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΕΞΙΤΥΠΟΝ. ΑΘΗΝΑ 2015.
ISBN: 978-960-597-025-3.

Emeis Magazine

Μία σκέψη στο “Ο συντονισμός με τον αιθέρα

Αφήστε μια απάντηση