Μαθήματα με τη μέθοδο μη βλεπόντων Metabraille

Μαθήματα με τη μέθοδο μη βλεπόντων Metabraille
Spread the love

Ο Κωνσταντίνος Πάππας πρωτοπορεί για μια ακόμη αφορά δίνοντας τη δυνατότητα στους μη βλέποντες να διδαχθούν τους εκπαιδευτικούς κύκλους μαθημάτων που προσφέρει το Κέντρο Παραψυχολογίας & Μεταφυσικής  με το σύστημα εκμάθησης γραφής Braille.

Ο Κωνσταντίνος Πάππας μετά από τη πολυετή έρευνά του πάνω σε άτομα που είχαν μειωμένη όραση ή ήταν μη βλέποντες, ερεύνησε σε βάθος τις δυνατότητες που μπορεί να αναπτύξει ένα άτομο που αν και στερείται τη ικανότητα όρασης μπορεί να αναπτύξει πολλές άλλες ικανότητες και ιδιαίτερα την υπερανεπτυγμένη ικανότητα της εσωτερικής όρασης. Για χρόνια έχει ασχοληθεί και αναπτύξει μεθόδους που βοηθάνε τους μη βλέποντες να μπορέσουν να λειτουργήσουν ευκολότερα στο κόσμο των βλεπόντων όπως και για να ενισχύσουν τις εσωτερικές δυνατότητες που υπάρχουν μέσα τους. Έτσι δημιούργησε το σύστημα Metabraille που συνδυάζει την γραφή Braille με τη μέθοδο της Ύπνωσης δίνοντας έτσι στον μη βλέποντα μια ολοκληρωμένη και βιωματική εκπαίδευση πάνω στο τομέα που θέλει να μάθει και να αναπτύξει. Το Metabraille είναι ένα σύστημα που έχει δοκιμαστεί με πολυετή έρευνες πάνω σε μη βλέποντες με μεγάλη επιτυχία, όπως και το σύστημα Metavision που δημιουργήθηκε αρκετά χρόνια πριν απ’ τον Κωνσταντίνο Πάππα για την ανάπτυξη των εσωτερικών ικανοτήτων που κρύβει ο άνθρωπος μέσα του και βοηθάει στην ανάπτυξη και αξιοποίηση τους, το Metabraille σε συνδυασμό με την Metavision που είναι μέρος αναπόσπαστο της Metabraille μπορεί να βοηθήσει τον μη βλέποντα σε πολλά επίπεδα.

Χρησιμοποιείτε στο κείμενο ο όρος «μη βλέποντας» και όχι «τυφλός», καθαρά γιατί τυφλός είναι μια πολύπλευρη λέξη με πολλά νοήματα, η λέξη τυφλός είναι συνώνυμη με τη λέξη αόμματος δηλαδή αυτός που δεν έχει μάτια αντικειμενικά αλλά και υποκειμενικά, μιας και τυφλός ή αόμματος μπορεί να είναι και αυτός που έχει μάτια και όραση και δεν μπορεί να αντιληφτεί όσα πραγματικά συμβαίνουν γύρω του. Για παράδειγμα στην αρχαιοελληνική τραγωδία «Οιδίπους Τύραννος» του Σοφοκλή ο Οιδίποδας στο διάλογό του με τον Τειρεσία αναφέρει: « τυφλὸς τά τ᾽ ὦτα τόν τε νοῦν τά τ᾽ ὄμματ᾽ εἶ» που σημαίνει είσαι τυφλός στα αυτιά, στο μυαλό και στα μάτια, προφανώς και δεν αναφέρεται στη μη ικανότητα όρασης του Τειρεσία φυσικά αλλά στο τρόπο που αντιλαμβάνεται όσα συμβαίνουν γύρω του. Κάποιος που στερείται την ικανότητα όρασης έχει αποδειχθεί μέσα από πολυετείς έρευνες ότι έχει μεγαλύτερη εσωτερική συνείδηση, ανεπτυγμένη διαίσθηση και ικανότητές πάνω στο τομέα της μεταφυσικής.

Ο Κωνσταντίνος Πάππας καθηγητής εσωτεριστικών σπουδών δημιούργησε τον Μάρτιο του 2017 για πρώτη φορά στην Ελλάδα τη μεγαλύτερη βιβλιοθήκη μεταφυσικών σπουδών και έφτιαξε τα μαθήματα που παραδίδονται στο Κέντρο Παραψυχολογίας & Μεταφυσικής στο ελληνικό σύστημα γραφής Braille ώστε να μπορούν οι μαθητές της Σχολής να αναπτύξουν τις γνώσεις τους και να διδαχθούν τομείς που αφορούν την παραψυχολογία, την μεταφυσική, τα αστρολογικά συστήματα, τις απόκρυφες τέχνες, κ.α..

Τι είναι όμως το σύστημα της γραφής Braille ;

Ο κώδικας Braille (Μπράιγ) ονομάζεται το σύστημα γραφής και ανάγνωσης των μη βλεπόντων ή τυφλών. Το όνομά του οφείλεται στον εφευρέτη του Louis Braille. Ο ίδιος είχε τυφλωθεί πολύ μικρός και δεν ήταν ευχαριστημένος από το σύστημα ανάγνωσης που χρησιμοποιούσαν οι τυφλοί επειδή ήταν δύσχρηστο με χοντρούς χαρακτήρες. Έτσι βάλθηκε να δημιουργήσει ένα καινούριο ειδικό αλφάβητο για μη βλέποντες. Του πήρε πέντε χρόνια αλλά στο τέλος τα κατάφερε. Αυτό το αλφάβητο που έφτιαξε ο Braille ήταν μια αντικατάσταση του γραμματικού αλφάβητου με ανάγλυφες στιγμές, που με διάφορους συνδυασμούς αποδίδουν ένα κείμενο. Ο τυφλός μπορεί μ’ αυτό το σύστημα να διαβάζει ψηλαφώντας τις στιγμές με το δάχτυλο, δηλαδή έχουμε ανάγνωση με την αφή. Το σύστημα Braille έχει έξι ανάγλυφες κουκκίδες σαν το κεφαλάκι μιας καρφίτσας. Είναι τοποθετημένες ανά τρεις και μ’ αυτές γίνονται 63 συνδυασμοί, που αντιστοιχούν στα γράμματα και τους αριθμούς. Η γραφή Braille διαβάζεται από αριστερά προς τα δεξιά και από πάνω προς τα κάτω, όπως ακριβώς και η γραφή των βλεπόντων.

Η Οθόνη Braille ονομάζεται η συσκευή για την δημιουργία χαρακτήρων Braille, συνήθως μέσω της ανύψωσης τελειών μέσα από τις τρύπες μιας επίπεδης επιφάνειας. Οι τυφλοί χρήστες υπολογιστών, οι οποίοι δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν μια κανονική οθόνη υπολογιστή, τη χρησιμοποιούν για να διαβάσουν κείμενο.

Η επίσημη καθιέρωση του συστήματος-κώδικα Braille για την ελληνική γλώσσα έγινε το 1948. Ο ελληνικός κώδικας Braille
⠑ ⠸ ⠸ ⠜ ⠝ ⠊ ⠅⠐ ⠕ ⠎  ⠅ ⠐ ⠚ ⠙ ⠊ ⠅ ⠁ ⠎  ⠨ ⠏ ⠗ ⠐ ⠁ ⠊ ⠛
ή η ελληνική γραφή Braille, είναι η έκδοση του κώδικα Braille για την γραφή της ελληνικής γλώσσας. Υπάρχουν 2 εκδοχές του ελληνικού κώδικα οι οποίες διαφέρουν ως προς λίγα γράμματα, ο κώδικας Braille της ελληνικής γλώσσας ο οποίος χρησιμοποιείται στα πλαίσια της κανονικής επικοινωνίας και ο διεθνής κώδικας Braille της ελληνικής γλώσσας ο οποίος χρησιμοποιείται στα Αγγλικά και άλλες γλώσσες διεθνώς για την αναπαράσταση των ελληνικών γραμμάτων στα μαθηματικά ή και για την πολυτονική γραφή της ελληνικής γλώσσας σε Braille και άλλες παρόμοιες περιπτώσεις.

Ο πρώτος κώδικας Braille αναπτύχθηκε για την γαλλική γλώσσα από τον Louis Braille το 1824. Οι πρώτες προσπάθειες για μια ελληνική έκδοση του κώδικα Braille έγιναν το 1882 στην Κέρκυρα από τον γιατρό Αντώνιο Παλατιανό, ωστόσο, δεν στάθηκε δυνατό να καθιερωθεί κατά την εποχή του. Η επίσημη καθιέρωση ενός ελληνικού κώδικα Μπράιγ για την εκπαίδευση των Ελλήνων μη βλεπόντων ήρθε το 1948, όπου και ο ελληνικός κώδικας προσαρμόστηκε από τον αντίστοιχο γαλλικό από μια επιτροπή Ελλήνων και ξένων επιστημόνων στην Λειψία και κατόπιν εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα στη Σχολή Τυφλών Καλλιθέας στην Αθήνα.

Με το αλφάβητο ελληνικού Braille, τα άτομα με μειωμένη ή καθόλου όραση διαβάζουν τα γράμματα του κώδικα μέσω της αφής, όπου οι κουκκίδες είναι εκτυπωμένες ανάγλυφα πάνω σε ειδικό χαρτί. Τα γράμματα είναι όπως παρακάτω, με τα αριθμητικά ψηφία κάτω από κάθε γράμμα να συμβολίζουν την αντίστοιχη τοποθεσία της κάθε κουκκίδας και κάτω από τους αριθμούς οι κουκκίδες ως χαρακτήρες κειμένου.

Αλφάβητο
Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ
α

1

β

12

γ

1245

δ

145

ε

15

ζ

1356

η

345

θ

1456

Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π
ι

24

κ

13

λ

123

μ

134

ν

1345

ξ

1346

ο

135

π

1234

Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω
ρ

1235

σ/ς

234

τ

2345

υ

13456

φ

124

χ

125

ψ

12346

ω

245

 

Emeis Magazine

Αφήστε μια απάντηση