Προσέγγιση στην ποιότητα ζωής

Προσέγγιση στην ποιότητα ζωής
Spread the love

[ Δημήτρης Σκουρογιάννης, Designer – Strategic Design
Consultant, Διευθυντής του κλάδου Product Design στον AKTO ]

Dimitris Skourogiannis - Designer - Strategic Design Consultant - Διευθυντής κλάδου Product Design ΑΚΤΟ

“Βασικές αρχές του Design Thinking, είναι το να βλέπεις τα πράγματα με πολυδιάστατες οπτικές. Είναι η διαρκής διάθεση για πειραματισμό. Είναι η πεποίθηση ότι, ασχέτως
περιορισμών και δυσκολιών, κάπου και κάπως θα υπάρχει μία ενδιαφέρουσα λύση-προσέγγιση”

 

 

 

Σε μιά ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχαμε με τον Δημήτρη Σκουρογιάννη, μάθαμε την άποψή του γύρω από το design. Μας “έπεισε” ότι η πραγματική καινοτομία είναι το αποτέλεσμα μιας απαιτητικής διαδικασίας με σκληρή δουλειά και έμπνευση. Η καινοτομική λογική και
πρακτική, μέσω της εκμετάλλευσης των κάθε είδους δυνατοτήτων του design, μπορεί να φέρει πολλά και θετικά αποτελέσματα. Προέκυψαν, όμως, και κάποια ερωτήματα.

ε: Ποια είναι η φιλοσοφία του Design Thinking;Canoe Kayak μοντέλο Navis- ομάδα φοιτητών κλάδου Product Design  AKTO
Δημήτρης Σκουρογιάννης: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι το Design Thinking είναι ένας συστηματικός τρόπος προσέγγισης προβλημάτων^ αξιοποιεί τον τρόπο σκέψης ενός designer και τις μεθόδους που χρησιμοποιεί, για να αναζητήσει τις καλύτερες, κατά περίπτωση, προσεγγίσεις και συνέργειες μεταξύ των πραγματικών αναγκών του χρήστη, του τεχνολογικά εφικτού, και του τι μπορεί, τελικά, μια ανοιχτόμυαλα σκεπτόμενη επιχείρηση να μετατρέψει σε αξία για τον καταναλωτή, και ευκαιρία για την αγορά.
Βασικές αρχές του είναι το να βλέπεις τα πράγματα με πολυδιάστατες οπτικές. Να χαρακτηρίζονται οι προσεγγίσεις από έντονο ανθρωποκεντρικό ενδιαφέρον. Να μην βασίζεται κάποιος μόνο στα αποτελέσματα τυπικών αναλύσεων, αλλά να αναζητά καινοτόμους τρόπους εκτίμησης των πραγματικών και πιθανών αποτελεσμάτων. Η
πεποίθηση ότι, ασχέτως περιορισμών και δυσκολιών, κάπου και κάπως θα υπάρχει μία ενδιαφέρουσα λύση-προσέγγιση. Διαρκής διάθεση για πειραματισμό. Αντοχή στις αποτυχίες, που όμως θα αποτελέσουν πολύτιμη πηγή γνώσης. Απόλυτη διάθεση συνεχούς και ανοιχτής συνεργασίας, ακόμα και με συνεργάτες από απρόβλεπτους χώρους και ειδικότητες^ ίσως περισσότερο με αυτούς. Κάτι που έχει ενδιαφέρον, είναι ότι, συχνά, πολλοί άνθρωποι, χωρίς να έχουν περάσει από ειδικές σπουδές, σκέφτονται και λειτουργούν με τη λογική του design thinking. Και πάντα ξεχωρίζει το αποτέλεσμα των προσπαθειών τους.

ε: Σε ποιους τομείς μπορούμε να βρούμε εφαρμογές του Design Thinking;

Επιτραπέζια σκεύη για την αμερικανική αγορά - Χαρίτων Αλεξάκης
(Δ. Σ.): Συναντάμε τη σημαντική συμβολή του μέσα από την εφαρμογή του σε πληθώρα τομέων, όπως των προϊόντων και υπηρεσιών, της εκπαίδευσης, του χώρου της υγείας, του πολιτισμού, των μεταφορών, της επικοινωνίας, της ασφάλειας, της διαχείρισης του περιβάλλοντος, του αγροτικού τομέα, της κοινωνικής ευαισθητοποίησης, του τουρισμού κ.ά. Από τον σχεδιασμό υποδομών και υπηρεσιών, μέχρι κάθε είδους σχετικών προϊόντων και επικοινωνιακών πολιτικών. Θα μπορούσα να αναφερθώ σε πληθώρα παραδειγμάτων, αλλά απλώς θα θυμίσω τις σχετικές, θετικές εντυπώσεις, που αποκομίζουμε σε κάθε ταξίδι μας σε χώρες που το χρησιμοποιούν διαχρονικά και αποτελεσματικά.

Διαβάστε περισσότερα στο τεύχος του εμείς

Emeis Magazine

Αφήστε μια απάντηση